...
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ขอเชิญเด็ก ๆ และเยาวชน เข้าร่วมโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ ในทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

(จำนวนผู้เข้าชม 276 ครั้ง)